هم کلاسی

مجموعه خاطرات دانشجویانی که علم و عمل را بهم پیوند زدند
نوشته لیلا قربانی

قسمتی از متن کتاب:

چشم باز نکرده صورتش از درد مچاله می‌شود و مردمک چشم‌هایش درون حفره‌ی چشم‌ها فرو می‌رود و باز هم تاریکی پرده‌ی پلک‌ها. درازکش است. از حالتی که در آن است و سفتی الوارهای تخت که تنها به یک پتو مفروش شده می‌فهد بند تخت بهداری است. صدای ناله، پرده‌ی گوشش را به بازی می‌گیرد.

20,000تومان

بازدید: 74