شام آخر

داستان هایی از شب های شام
نوشته جمعی از نویسندگان

قسمتی از متن کتاب:

خنجری پشت کلمه لااله الاالله خودش را پنهان کرد و روی پرچم سیاهی حک شد.
سیاست مداری کنار کعبه، برای صبحانه اش، یک پارچ خون سرکشید.
مردی در قلب تهران، خون دل خورد.
موشکی قلب نهروان را شخم زد.
بادکنکی، خودش را میان جمعیت منفجر کرد.
کودکی پوتین های بابایش را قایم کرد.
همسر شهیدی برای دخترش گل سر خرید.
گلویی گیوتن را سر برید… .

15,000تومان

بازدید: 128