این است. آن نیست

روایت هاي داستاني از دنیاي اربعین
نوشته جمعی از نویسندگان

قسمتی از متن کتاب:

یک بار کتابم را دستش گرفته بود و ازم پرسید: بابا!
ِکربلای پنج کجاست؟ گفتم بغل کربلای چهار. کمی فکر کرد و گفت: اونی که ما پارسال پیاده رفتیم باهاش عکس انداختیم کربلای چند بود؟ گفتم: کربلای صفر..

11,000تومان

بازدید: 41