مراحل آخر انتشار نارنجی روشن

به گزارش حوزه هنری مواسات، کتاب جدید نشر مواسات بزودی وارد بازار چاپ و نشر می شود.

نارنجی روشن که سرگذشت و خاطرات یک پاکبان است، به ابعادی از سبک زندگی مرحوم حاج عبدالمطلب الله قلی می پردازد که این روزها نیاز بسیاری از افراد است. رضا عیوضی در این اثر سعی کرده است تا دینداری، ایمان، تقوا و نگاه این پاکبان شهرداری به مسائل مختلف زندگی را بعنوان الگو و نمونه ای برای اقشار و افراد دیگر جامعه به تصویر بکشد.

این کتاب هم اکنون در مراحل پایانی چاپ قرار دارد و بزودی با همکاری معاونت فرهنگی-ورزشی شهرداری استان قم رونمایی خواهد شد.

بازدید: 36