کتاب همکلاسی رونمایی شد

کتاب هم کلاسی رونمایی شد

با حضور نمایندگان مواسات در دانشگاه تهران، کار مشترک نشر مواسات و دانشگاه تهران رونمایی شد.

گفتنی ست در این مراسم که با حضور سرهنگ بی طرفان، ریاست دانشگاه تهران، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید، از نویسنده این اثر، سرکار خانم لیلا قربانی تقدیر بعمل آمد.

 

بازدید: 68