مهرداد یاسینی

توضیحات:

کارشناس ارشد فلسفه علم

آثار منتشر شده تا امروز:

شام آخر

ایمیل:mehryad@gmail.com

بازدید: 54