نویسندگان و سایر هنرمندان

تقی شجاعی

کارشناس ارشد تربیت بدنی

آثار چاپ شده تا امروز:

پیمان رحمان بمان
بی برادر
سید من حسینی

آدرس کانال شخصی در سروش:
@t_shojaei

تقی شجاعی
مهرداد افشاری

کارشناس ارشد

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

مهرداد افشاری
مهرداد یاسینی

کارشناس ارشد فلسفه علم

آثار منتشر شده تا امروز:

شام آخر

ایمیل:mehryad@gmail.com

مهرداد یاسینی
رضا عیوضی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

آثار چاپ شده تا امروز:

او یافت مرا

شام آخر

کانال شخصی در بله: @eyvazirr

ایمیل: eyvazir@gmail.com

رضا عیوضیسایت شخصی رضا عیوضی
محسن عطوفی

کارشناس ارشد

محسن عطوفی
مهدی مولائی

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

مهدی مولائی
مسعود کُلبی

کارشناس ارشد

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

مسعود کُلبی

سطح ۳ کلام اسلامی

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

حدیث عزیزی

کارشناس ادبیات عرب

کارشناس حقوق

آثار چاپ شده تا امروز:

هیام

شام آخر

لیلا قربانی

سطح ۳ فقه و اصول

آثار چاپ شده تا امروز:

شام آخر

پریسا صالحی
1

تقی شجاعی

2

مهرداد افشاری

3

مهرداد یاسینی

4

مسعود کُلبی

5

مهدی مولائی

6

رضا عیوضی

7

خانم پریسا صالحی

8

خانم لیلا قربانی

9

خانم حدیث عزیزی

10

خانم سمانه فیروزی

11

محسن عطوفی

اخبار/تازه های نشر مواسات

یادداشت ها

در مسیر تف!

تقی شجاعی::

آری. ما کله‌هامان داغ است. با همین کله‌های داغ مان انقلاب کردیم. با همین کله‌های داغ، هشت سال مقابل جهان بین الملل ایستادیم. جان دادیم اما به جان کری، جان نگفتیم. جان دادیم اما دلمان غنج نرفت برای آنکه رئیس جمهور امریکا بهمان جان بگوید. ما با همین کله‌ها چهل سال سر زدیم به تمام توپ هایی که آرمان هامان را نشانه رفته بودند. با همین کله‌های داغ مان بود که خنجرها را به عزا نشاندیم و گیوتن ها را تیغ تیغ، سر بریدیم.
آری. ما دیپلماسی حالی مان نمیشود. سوادش را هم نداریم. دکترا هم نگرفته‌ایم. ما فقط سواد قرآن خواندن داریم. آنجا که می گوید: “و لن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم”؛ برای همه‌ی دیپلماسی ما دربرابر بین الملل کفایت میکند. ما با همین یک آیه می فهمیم که آیین مان را نفروشیم به سواد سیاهی که نظریه اسلام رحمانی را مقابل آیه آیه ی قرآن می گذارد. و در کمال ذلت، لبخند میزند به آثار تفی که روی امضایش در برجام حک می کنند و با آرامشی صنعتی، مقابل ملت می ایستد و می گوید: یک بار دیگر -برای شانصدمین بار- فهمیدیم! که نباید خودمان را در مسیر تف ها قرار دهیم!

ما کله‌های داغی داریم. از حرف زدن مان معلوم است. اما می دانید؛ کله داغ باشد خیلی بهتر است از اینکه خالی از ایمان باشد. خالی از عشق به وطن. خالی از غیرت. و عزت. و در یک کلام: کله‌ی داغ خیلی از کله‌ی یخ زده بهتر است. خیلی.

بیگانه پرست ها را بگو که جهان به سمت خداپرستی درحال تکامل است. جل و پلاسشان را جمع کنند و از حوزه‌ی استحفاظی خدای یگانه بیرون بروند. بروند هر خدایی را که برای اشرافیت و سواد اشرافی شان کف میزند پیدا کنند و تا جان در بدن دارند بپرستند. و دل خوش دارند که اگر از ۵+۱، یکی از برجام رفت، هنوز ۵تای دیگر هستند کنار خدای شان. مابقی زمان صدارت شان را هم صرف جلب رضایت آن ۵تا کنند‌.

باشد که خدای یگانه ی ما، عن قریب بساط لیبرال ها و خدای شان را از مملکت ما برچیند. آمین. یا اله المنتظرین!

یادداشت ۲

محتوای Tab اینجا می روند

یادداشت۳

سخن ناشر در این قسمت قرار میگیرد

طرح های ترویجی

خدمات

پس از طی مراحل اولیه کتاب (ویراستاری و صفحه آرایی) به هر کتاب یک شابک یا ISBN اختصاص داده می‌شود که از آن زمان به بعد این کد منحصربه‌فرد نشان دهنده شماره شناسه کتاب خواهد بود. لازم به ذکر است شابک یا (ISBN) در قسمت شناسنامه کتاب، فیپای کتاب و پشت جلد کتاب به صورت بارکد نوشته می‌شود.

پس از اخذ مجوز توسط انتشارات، کتاب وارد مرحله طراحی جلد می شود. طراحی می تواند با حضور مستقیم و غیر مستقیم نویسندگان صورت گیرد. اما در نهایت می بایست به تایید فرد نویسنده برسد. در این مورد ایده های اولیه نویسندگان پیاده سازی می گردد و پس از اصلاحات لازم جلد نهایی تهیه می گردد.

نویسندگان می‌بایست توجه داشته باشند که تایپ عمومی که در بازار انجام می‌شود با تایپ کتاب متفاوت می‌باشد لذا به نویسندگان پیشنهاد می‌گردد که در صورت امکان نوشته‌های خود را به صورت دست نوشته به انتشارات کتاب تحویل دهند.

تایپ تخصصی کتاب

نویسندگان می‌بایست توجه داشته باشند که تایپ عمومی که در بازار انجام می‌شود با تایپ کتاب متفاوت می‌باشد لذا به نویسندگان پیشنهاد می‌گردد که در صورت امکان نوشته‌های خود را به صورت دست نوشته به انتشارات کتاب تحویل دهند.

ویراستاری

ویراستاری مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی و تخصصی است که هدف آن بهبود بخشیدن به ارائه مطالب نوشته شده و تصحیح خطاها و نواقص می‌باشد.

صفحه آرایی

صفحه آرایی عبارت است از ایجاد نظم و روابط منطقی و موزون بین عناصر نوشتاری و تصویری با هدف تسهیل خواندن و ترغیب خواننده به ادامه خواندن از طریق ایجاد زیبایی و خلاقیت. در صفحه آرایی فایل قالب کتاب گرفته و بر زیبایی آن افزوده می گردد.

بازدید: 515